Behandelaanbod

Individuele psychotherapie :

  • Inzichtgevende psychotherapie : onze manier van werken is psychodynamisch. Dit houdt in dat je je eigen gevoelens en gedachten gaat onderzoeken en hierdoor beter kunt begrijpen. Hierdoor vind je uiteindelijk een manier om beter met je gevoelens om te gaan, waardoor je klachten minder worden.
  • Steunende-structurerende psychotherapie: in deze behandeling proberen we vooral manieren te vinden om de last van de problemen te verlichten.

De afspraken vinden eenmaal per week of eenmaal per twee weken plaats.

Groepspsychotherapie :

In de groepstherapie werken we volgens de methodiek Mentalization Based Treatment (MBT). Je leert je eigen gedrag en dat van anderen begrijpen vanuit achterliggende gevoelens, gedachten en behoeften. Dit is belangrijk, omdat je daarmee zowel de ander zijn beweegredenen en emoties kunt begrijpen, als je eigen redenen waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Doordat je jezelf en de ander beter begrijpt, ga je je zekerder en stabieler voelen en zullen je klachten afnemen.

De groepssessies vinden wekelijks plaats.

Psychiatrische behandeling :

Op indicatie werken wij samen met een psychiater, die aanvullend diagnostiek of (medicamenteuze) behandeling kan aanbieden.

Crisis :

Bij een crisissituatie buiten onze werkdagen en in de avonden (vanaf 17.00 uur), tijdens weekeinden of tijdens feestdagen kun je direct contact opnemen met de huisartsenpost in jouw woonplaats. Het telefoonnummer in Maastricht is 043-387 77 77.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.