dr. Cécile Henquet

Psychotherapeut

Na mijn universitaire opleiding psychologie heb ik promotieonderzoek gedaan naar genetische en omgevingsfactoren bij het ontstaan van psychose (vooral de rol van cannabisgebruik). Daarna heb ik vervolgonderzoek gedaan o.a. naar psychotherapeutische behandelvormen bij psychose.

Door mijn onderzoek heb ik een meer hoopvolle en herstelgerichte kijk op psychische problemen gekregen: psychische klachten zijn niet vaststaand maar veel meer een uiting van een brede kwetsbaarheid op een bepaald moment. In mijn werk als psychotherapeut denk ik hierdoor niet meer in termen van diagnoses, maar werk ik vanuit kwetsbaarheid en weerbaarheid. De relatie die jij en ik aangaan in de therapie is daarbij het uitgangspunt: alleen vanuit verbinding en echt aanwezig zijn, kun je goed samenwerken en kan er herstel optreden. In mijn vervolgopleiding tot psychotherapeut heb ik me daarom gespecialiseerd in behandelvormen waarbij de therapeutische relatie centraal staat. Hoe kunnen we samenwerken in de therapie en wat gebeurt er tussen ons? Dan kun je gaan onderzoeken vanuit welke gedachten en gevoelens je bepaalde dingen doet en hoe je je ten opzichte van anderen voelt. Als je dit begrijpt ga je je zekerder voelen. We kunnen samen onderzoeken wat je wilt en wat je daar voor nodig hebt.

Mijn specialismen liggen in psychose kwetsbaarheid, persoonlijkheidsproblematiek, hechtingsproblemen en identiteitsproblematiek. Zowel in mijn werk met cliënten als in mijn onderzoek heb ik voornamelijk met jongvolwassenen gewerkt (zowel individueel als in de groep).

Naast mijn werk als psychotherapeut, ben ik als universitair docent verbonden aan de vakgroep Psychiatie en Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht (FHML).

Studie, nascholing en werkervaring :

2019-heden        Universiteit Maastricht (FHML, vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie: Universitair Docent)
2017-heden        Psychotherapiepraktijk Decker-Henquet: Praktijkhouder 
2017-2019           Universiteit Maastricht (FHML, Huisartsopleiding): Docent/onderzoeker.
2015-2016           Mondriaan/PsyQ zorgprogramma persoonlijkheidsproblematiek / FACT: psychotherapeut
2010-2015           Mondriaan GGZ: psycholoog in opleiding tot psychotherapeut (Rino Zuid)
2002-2010           Universiteit Maastricht: onderzoeker (PhDstudent, post-doc, Universitair Docent) 
2002-2006           Mondriaan GGZ: psycholoog FACT
2001                     University of California Los Angeles: onderzoeker
2000-2001           Universiteit Maastricht: onderzoeksassistent
1995-2000           Universiteit van Amsterdam: opleiding Klinische psychologie en neuropsychologie (MsC),

Registraties en lidmaatschappen :

BIG geregistreerd als psychotherapeut (39919640016)
– PhD in psychiatrie (titel proefschrift: Ecogenetic causes of cannabis as a cause of psychosis). Zie publicaties.
MBT Nederland en geregistreerd als MBT therapeut (registernummer: 110887)
– Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie, NVGP (registernummer: 1917).
– Vereniging EMDR Nederland, VEN, registernummer: 35993
Sensorimotor psychotherapie voor trauma (level I). 
– Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten, LVVP 
– AGB code praktijk : 94063121
– AGB code persoonlijk : 94101118
– KvK nr:  68264984. Vestigingsnr. 0000367227
– Bankrekeningnummer: NL90 ASNB0950034711

– Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut kun je inzien via deze link

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.