Evaluatie

Bij aanvang van de behandeling stellen wij samen een behandelplan op.
Dit behandelplan evalueren we regelmatig.

Daarnaast vragen wij jou aan het begin en het einde van de behandeling een aantal vragenlijsten in te vullen.
De uitslag hiervan bespreken wij met jou. Dit heet ook wel Routine Outcome Monitoring (ROM).
Mocht je hier bezwaar tegen hebben, laat ons dit dan weten.

Gegevensuitwisseling DIS

Wij zijn verplicht om op grond van de WET Marktordening Gezondheidszorg (WMG) DBC-gegevens aan te leveren aan het DBC-informatiesysteem (DIS). Voor meer informatie hierover zie: www.dbcinformatiesysteem.nl.

Reageren is niet mogelijk