Evaluatie

Bij aanvang van de behandeling stellen wij samen een behandelplan op.
Dit behandelplan evalueren we regelmatig.

Daarnaast vragen wij jou aan het begin en het einde van de behandeling een aantal vragenlijsten in te vullen. De uitslag hiervan bespreken wij met jou.

Gegevensuitwisseling DIS

Wij zijn verplicht om op grond van de WET Marktordening Gezondheidszorg (WMG) DBC-gegevens aan te leveren aan het DBC-informatiesysteem (DIS). Voor meer informatie hierover zie: www.dbcinformatiesysteem.nl.

Reageren is niet mogelijk