Kosten

 
Wij werken zonder contracten met zorgverzekeraars. Het voordeel van contractvrij werken is dat je samen met ons kan bepalen hoe de behandeling eruit komt te zien en hoe lang deze duurt. Daarnaast heb je als cliënt de vrijheid om jouw eigen behandelaar te kiezen.
De zorgverzekeraar blijft in deze keuzes buiten de therapiekamer.

 

Het Zorgprestatiemodel
De kosten van een GGZ-behandeling worden vanaf 1 januari 2022 onder het nieuwe Zorgprestatiemodel
opgebouwd door de consulten die je hebt met zorgverleners. Je kunt hierbij denken aan een:
– intakegesprek (diagnostiekconsult),
– behandelconsult,
– intercollegiaal overleg (als jouw behandelaar het voor jouw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega)
– groepsconsulten: als je groepstherapie doet.

Komend jaar ontvang je geen nota meer aan het einde van het jaar of per afgerond behandeltraject, maar voortaan met zekere regelmaat tijdens de behandeling die je volgt. Op de nieuwe nota worden de consulten gespecificeerd die je met zorgverleners hebt gehad (zorgprestaties). Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van je behandelaar en de duur van het consult. Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol. Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling.

Op de nota’s moet een zorgvraagtypering worden vermeld (tenzij er een privacyverklaring is ondertekend). De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten in de gespecialiseerde GGZ behandeld met zorgvraagtype 5 tot en met 8.
Bron en meer informatie:LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten).


Vergoeding door zorgverzekeraar
Omdat wij BIG geregistreerde psychotherapeuten zijn, wordt jouw behandeling (geheel of gedeeltelijk)
vergoed vanuit jouw basisverzekering.

Er zijn twee voorwaarden voor vergoeding door de zorgverzekeraar :
1. Je hebt een verwijsbrief van jouw huisarts
2. Er is sprake van een vastgestelde of nog vast te stellen diagnose.

Wij hanteren in onze praktijk 100 % van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde GGZ.
Wanneer je een restitutiepolis hebt, wordt jouw behandeling 100% vergoed door jouw zorgverzekeraar.

Bij een naturapolis ligt de vergoeding tussen de 60% en 85%.
Wij adviseren dan ook in december jouw verzekering te evalueren en na te gaan of je over kunt stappen naar een restitutiepolis.

Voor een overzicht van de vergoedingen van de verschillende polissen in 2022 zie :

http://contractvrijepsycholoog.nl


Eigen risico :

Voor vergoeding van de behandeling wordt eerst je eigen risico aangesproken (als dat nog niet gebeurd is). Voor 2022 is dit eigen risico 385,00 Euro.


Uitzonderingen :

Een aantal diagnoses wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, bijvoorbeeld partnerrelatieproblemen of aanpassingsstoornissen. Het tarief voor onverzekerde zorg is 100 % van het door de NZa vastgestelde maximum tarief in 2022.


Betaling door jezelf :

Je kunt er ook voor kiezen de behandeling helemaal zelf te betalen. Er is dan geen inmenging van de zorgverzekeraar, jouw eigen risico wordt niet aangesproken. Je hebt wel een verwijzing van de huisarts nodig. Het tarief in onze praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor gespecialiseerde GGZ in 2022, namelijk 105,25 Euro per sessie.


Annuleren of verzetten :

Soms kan het gebeuren dat je noodgedwongen een afspraak moet afzeggen. Doe dit zo snel mogelijk en minstens 24 uur van te voren. Als een afspraak (ook groepstherapie-afspraak) niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd, onafhankelijk van wat de reden hiervoor is, wordt een bedrag van 50 Euro in rekening gebracht. De reden hiervan is dat er tijd is gereserveerd die niet meer op te vullen is. De verzekering vergoedt niet bij “no show” (niet verschijnen op de geplande afspraak). De rekening wordt naar jou persoonlijk gestuurd.


Nuttige websites :

Meer nuttige informatie over contractvrij werken kun je vinden op de volgende websites :

www.contractvrijepsycholoog.nl

www.zorgvoorkwaliteit.nu.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.