drs. Lizy Decker

Gz-psycholoog, psychotherapeut    

Na mijn universitaire opleiding heb ik de Gz-psycholoog opleiding gevolgd en vervolgens de psychotherapieopleiding. Na een periode werkzaam geweest te zijn in de jeugdhulpverlening en het forensische circuit, werk ik sinds 2000 binnen de GGZ en meer in het bijzonder werk ik met jongeren en jong volwassenen in de leeftijd van 14 tot 25 jaar, zowel individueel als in groep.

Relaties zijn voor mij zowel in mijn privéleven als in mijn therapeutisch werken enorm belangrijk. Ik probeer in verbinding te gaan met de ander en van hieruit het gedrag van de ander te begrijpen en te verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, behoeften en motivatie. Ook in mijn psychotherapeutisch werken is dit mijn werkwijze.

Op deze manier zal ik samen met jou in de therapeutische relatie stilstaan bij redenen waarom je dingen doet zoals je ze doet en bij jouw emoties. Doordat je jezelf in de relatie met de ander beter begrijpt, wordt je zekerder en ook steeds stabieler in jouw emoties. De klachten zullen hierdoor verminderen.

Studie en nascholing :

1991-1996           universitaire studie psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie

1997                      cursus begeleiden van teams in zorg- en hulpverleningsinstellingen

1997-2003           cursussen forensisch vlak : forensische psychiatrie, gedragsdeskundig onderzoek en rapportage Pro Justitia

1998-2002           postdoctorale beroepsopleiding gezondheidszorgpsycholoog

2006-2009           postdoctorale opleiding tot psychotherapeut

2010                      Practicum supervisie en werkbegeleiding RINO

2010                      Mentalization Based Treatment introductiecursus, NPI

2011                      Mentalization-based Treatment, basiscursus, Viersprong Academy

2012                      Mentalization-based Treatment, verdiepingscursus, Viersprong Academy

2013-2014           Schematherapie voor adolescenten vervolgcursus, RIAGG Academy Maastricht

2015                      training (groeps)schematherapie Farrell and Shaw

2015                      19 en 26 maart 2015 MBT theorie en praktijk deel I, expertisecentrum mbt Nederland

26 en 27 mei 2015 MBT theorie en praktijk deel II, expertisecentrum mbt Nederland

2015                      competentiegericht beoordelen voor werkbegeleiders en supervisoren

2020 – heden       supervisie MBT

2021                       EMDR basiscursus

Werkervaring :

1991-1996           Stichting M.O.V. Algemeen crisiscentrum Het Baken

1996-2000           Matrix/BJ,  Jeugdhulpverlening

1997-2003           P.I. De Geerhorst, gedetineerdenzorg en Pro Justitia rapportage

2000-heden       RIAGG OZL/Mondriaan/PSYQ, gespecialiseerde GGZ adolescenten en jongvolwassenen

Registraties en lidmaatschappen :

–  BIG geregistreerd als psychotherapeut 89058351716 en als GZ-psycholoog 69058351725

– Aangesloten bij Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten, LVVP

– AGB code praktijk : 94063122

– AGB code persoonlijk : 94014438

– MBT basistherapeut : MBT registernummer 111117

– Kamer van Koophandel : referentienummer 68265794, vestigingsnummer 36723509

– Bankrekeningnummer : NL52 RABO 0319 4785 13

– Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut kun je inzien via deze link

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.