Voor verwijzers

U kunt patiënten naar onze praktijk verwijzen voor gespecialiseerde GGZ.

Wij zijn gespecialiseerd in de psychotherapeutische behandeling van jong volwassenen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar.  Jong volwassenen die zich melden binnen de GGZ lopen dikwijls vast op verschillende levensgebieden (opleiding, werk, gezin, vriendschappen). Op klachtniveau wordt diverse problematiek gezien (stemming, angst) met onderliggend identiteitsstagnatie en (in ontwikkeling zijnde) persoonlijkheidsproblematiek.

Wij behandelen o.a. de volgende psychische klachten:

  • Stemmingsproblemen (somberheid, stemmingswisselingen, depressie)
  • Angstklachten
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Hechtingsproblemen
  • Trauma
  • Eetproblemen (mits niet te ernstig/levensbedreigend)

Wanneer er sprake is van ernstige suïcidaliteit, verslaving, of ernstige eetproblemen, is verwijzing naar onze praktijk niet geschikt. In deze gevallen is behandeling in een GGZ instelling met crisisdienst meer passend.

De methodiek die wij gebruiken is psychodynamische psychotherapie en Mentalisation Based Treatment in individuele- of groepspsychotherapie.

Consultatie :

We bieden tevens consultering aan huisarts, POH GGZ en collegae over verwijzing en indicatiestelling.
Ook zijn wij beschikbaar voor scholen of opleidingen voor het geven van informatie of advies over benadering van jong volwassen studenten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.